Termeni şi condiţii

 
În măsura în care legislaţia sau alte reguli aplicabile ne acordă anumite drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale cu privire la conţinutul textelor de pe această pagină de internet, noi renunţăm la ele, astfel încât să puteţi folosi orice text de pe această pagină, integral sau parţial, chiar şi fără a cita sursa. Utilizaţi aceste informaţii cum ştiţi voi mai bine. Noi le-am scris pentru voi.
 
 
Imaginile video
 
Imaginile video apărute pe această pagină de internet, pe canalul proiectului de pe pagina www.youtube.com, pe pagina proiectului din reţeaua Facebook sau pe orice altă resursă a proiectului nostru sunt realizate pentru proiect de Stanislav Stradnic. Acestea pot fi folosite fără restricţie, cu condiţia de a nu fi vândute sau înstrăinate în orice alt mod contra cost sau în schimbul unor beneficii materiale.
 
 
Pozele
 
În ce priveşte pozele apărute pe această pagină, pe pagina proiectului din reţeaua Facebook şi pe orice altă resursă a proiectului nostru, acestea au fost realizate pentru proiect de Dan Guţu, Roman Friptuleac, Dinu Soroțchi şi Victor Pictor, în măsura în care nu se menționează altfel. Drepturile de proprietate intelectuală asupra acestor poze le aparţin fotografilor care le-au realizat.
 
Fotografii menţionaţi permit folosirea pozelor făcute de ei pentru acest proiect în scopuri care nu au caracter comercial, cu rugămintea de a fi indicat numele autorului pozei când o veţi distribui sau folosi în alt mod. Numele autorului este precizat sub fiecare poză din articole, acolo unde această menţiune a fost posibilă. În cazul în care numele autorului pozei nu este indicat şi doriţi să folosiţi o anumită poza, vă rugăm să ne contactaţi la info@luncaprutuluidejos.md sau pe pagina noastră de facebook Lunca Prutului de Jos, pentru a vă oferi informaţiile respective.
 
În cazul articolelor conţinând poze şi distribuite intregral, nu este nevoie de o specificare a numelui fotografului.
 
Pentru evitarea oricaror dubii, pozele de pe această pagină de internet, de pe pagina proiectului din reţeaua Facebook şi de pe orice altă resursă a proiectului nostru nu sunt destinate vanzarii şi nu pot fi vândute sau instrăinate în orice alt mod contra cost sau în schimbul unor beneficii materiale. Pentru derogări de la regulile din aceasta secţiune, puteţi lua legătura cu autorii pozelor respective care deţin drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora, scriindu-le la gutsu.dan@gmail.com, roman@friptuleac.com, dinu_sor@yahoo.com sau victor.pictor@bk.ru, după caz.
 
 
Alte aspecte
 
Toate informaţiile privind produsele şi serviciile din Lunca Prutului de Jos care apar pe pagina noastră au caracter de sugestie, pentru a vă ajuta în cazul în care decideti sa mergeţi în Lunca Prutului de Jos. Nu avem niciun partereneriat de afaceri cu vreo persoana fizică sau juridică din zonă ce ar vinde asemenea produse sau ar presta asemenea servicii în zona respectiva, nu percepem vreun comision sau vreo altă plata pentru promovarea acestor produse şi servicii pe această pagină sau în altă parte şi nu putem fi ţinuţi responsabili în niciun fel de eventuala neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor de către aceste persoane fizice sau juridice.
 
Pentru orice alte informaţii şi clarificări de care aveţi nevoie, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa info@luncaprutuluidejos.md sau pe pagina de facebook a proiectului Lunca Prutului de Jos.
 
 

Despre proiectul nostru


Prin proiectul nostru, urmărim să surprindem frumusețea Luncii Prutului de Jos și să v-o arătăm și vouă. Proiectul nu are scop patrimonial, nu se află sub egida niciunei entități publice sau private și este finanțat exclusiv din fondurile participanților la proiect. Pentru mai multe informații despre proiect, dați click aici.

Social Media